0
Your Cart

ตำแหน่ง พนักงานขายแฟรนไชส์และพัฒนาธุรกิจ

รูปแบบงาน : งานประจำ, ฟรีแลนซ์
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 – 18:00
เวลาทำงานอื่น : วันศุกร์ work from home
รายละเอียดงาน
หน้าที่หลัก **ต้องมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตัวเอง**
 • สร้างโอกาสในการขายผ่านกิจกรรมการเข้าซื้อกิจการแฟรนไชส์ ​​เช่น การพูดคุยทางโทรศัพท์ การสนทนากับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า นิทรรศการ ฯลฯ
 • ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแฟรนไชส์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Line OA ,TikTok, YouTube
 • รับผิดชอบในการเพิ่มยอดขายตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • นัดหมายและเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอในรายละเอียดของสินค้า และเงื่อนไขต่างๆ
 • จัดเตรียมและทำสัญญาแฟรนไชส์ให้สมบูรณ์หลังจากขั้นตอนการเจรจา
 • เป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง Facebook, Line OA , YouTube, TikTok
 • เป็นผู้นำในกิจกรรมหนึ่งของแคมเปญการตลาดเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่ส่งผลให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
 • สนับสนุนและแสวงหาโซลูชั่นทางการเงินสำหรับผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในอนาคตเพื่อทำสัญญา
 • เปิดรับ เรียนรู้สินค้าและงานการขายใหม่ๆ ตลอดเวลา
หน้าที่รอง
 • นำทีมผู้ฝึกงานภายในองค์กรและผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้บรรลุผลทางธุรกิจ
 • พร้อมสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ งานขายใหม่ๆ ไปกับบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. มีประสบการณ์ด้านการขายและบริหารธุรกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสิทธิผลสูงสุดและขับเคลื่อนตามเป้าหมาย
 4. มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 5. สามารถเดินทางไปได้ทุกจังหวัด
สวัสดิการ
 • เงินเดือน คอมมิชชั่น
 • เบี้ยเลี้ยง ,เงินค่าน้ำมัน, เดินทาง, ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม , ค่าทำทันตกรรม
 • วันลาพักร้อนสำหรับการพักผ่อนท่องเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 066-1242466
 • Email : info@noonuengfood.com
 •  LINE ID: @ichikunshabu